Regulamin

Verantwortlich und Betreiber für diesen S-Tuning shop ist:
S-Tuning S.C.
Drzyzga Ł. , Drzyzga J.
Ul.Stawowa 15a/4
41-103 Siemianowice Śląskie
Polska
NIP. PL6431648832
info@s-tuning.eu

warunki rezygnacji

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca bez podania przyczyny. Okres anulowania wynosi jeden miesiąc od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami (S-tuning, ul. Stawowa 15a / 4, 41-103 Siemianowice Śląskie, tel .: 0048530330070, e-mail: chris@s-tuning.eu za pomocą jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, tel. lub e-mailem) Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Postępuj zgodnie z odwołaniem

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa oferowana przez nas dostawa) muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę. Możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Pierwszy jest przestrzegany, jeśli wyślesz towar przed upływem pierwszego z czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić tylko za utratę wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wcześniejsze wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie zgodnie z § 312 g Abs. 2 nr 4 BGB w umowach dostawy towarów, jeżeli zostały one nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostawie ze względu na ich charakter.